Chuyện chưa kể về vụ vạch mặt bản chất phản động của tổ chức "Triều Đại Việt"

11:18 21/07/2019

Để góp phần đấu tranh, làm thất bại hoạt động của “Triều đại Việt”, cấp ủy Đảng, chính quyền cần tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ âm mưu, ý đồ, phương thức và thủ đoạn hoạt động của “Triều đại Việt”.

Ý kiến bạn đọc