Chuyện về nữ cảnh sát đầu tiên của Mỹ

08:00 10/02/2016

Tại nước Mỹ, vấn đề bình quyền luôn được đặt ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong ngành cảnh sát, phụ nữ được tuyển chọn và phân công công tác không phân biệt tiêu chuẩn so với nam giới, miễn là nữ cảnh sát đó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Hãy cùng trở lại câu chuyện hơn 100 năm trước với người phụ nữ đầu tiên được đứng trong hàng ngũ cảnh sát Mỹ, mở đầu cho bình quyền trong ngành này ở Mỹ.

Ý kiến bạn đọc