Cơ sở dữ liệu vân tay của Interpol

11:00 08/01/2015

Chứng cứ về vân tay đóng vai trò quan trọng trong điều tra tội phạm. Do vân tay tự nhiên của con người không trùng nhau và bất biến qua các giai đoạn khác nhau của đời người nên có thể được sử dụng để truy nguyên nhanh danh tính của một cá nhân.

Ý kiến bạn đọc