Công nghệ kỹ thuật hình sự mới trong điều tra tội phạm

14:00 28/07/2015

Từ nhiều năm nay, dấu vân tay và ADN là hai nguồn thông tin, chứng cứ quan trọng phục vụ truy nguyên đối tượng, điều tra vụ án. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác vẫn còn có nhiều hạn chế do yếu tố công nghệ chưa cho phép. Mới đây, các chuyên gia kỹ thuật hình sự của cảnh sát Anh và Mỹ đã nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm công nghệ giúp cải tiến công năng, nâng cao hiệu quả ứng dụng các nguồn thông tin này trong phòng chống tội phạm.

Ý kiến bạn đọc