Công nghiệp vũ khí: Kiểm soát vũ khí (kỳ cuối)

08:23 13/12/2017

Chi tiêu quân sự có thể mang lại sự giàu có cho một nhóm lợi ích, nhưng phương hại đến hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như trật tự trị an trong một nước.

Ý kiến bạn đọc