"Cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần" của những nữ tù nhân ở Anh

08:32 25/05/2017

Một bản báo cáo mới công bố của tổ chức vận động cải cách hệ thống nhà tù ở Anh (Prison Reform Trust - PRT) cho biết, gần 1/2 số tù nhân nữ cố gắng tự tử trong các nhà tù.

Ý kiến bạn đọc