Đằng sau việc thành lập lực lượng cảnh sát di cư ở Venezuela

12:20 15/11/2018

Trong 2 ngày (22-11 và 23-11), lãnh đạo các nước trong khu vực sẽ gặp nhau tại Ecuador để bàn về công tác điều phối những nỗ lực nhân đạo trong vấn đề người di cư ở Venezuela.

Ý kiến bạn đọc