Đằng sau vụ bắt tỉ phú Ngô Tiểu Huy

13:33 10/07/2017

"An toàn của các thương vụ và đầu tư ra nước ngoài là một phần quan trọng để bảo đảm các lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc. Và chúng ta phải nhấn mạnh sự lãnh đạo của đảng trong hoạt động kinh doanh và đầu tư ở nước ngoài, đồng thời phải nâng cấp số liệu thống kê và giám sát các hoạt động kinh doanh-đầu tư như vậy để nâng cao quản lý", đây là lần đầu tiên Trung Quốc ban hành sắc lệnh và nói rõ về hoạt động đầu tư ra nước ngoài với an ninh quốc gia.

Ý kiến bạn đọc