Đất hiếm có trở thành vũ khí trong chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

09:53 05/06/2019

Trung Quốc được biết đang sản xuất hơn 95% lượng đất hiếm trên thế giới và đặc biệt, Mỹ đang phụ thuộc khi 80% lượng đất hiếm nước này nhập khẩu xuất phát từ Trung Quốc.

Ý kiến bạn đọc