Đi về đâu quan hệ Ả Rập Saudi và Qatar?!

17:05 10/07/2020

Lịch sử của mảnh đất vùng Vịnh là lịch sử của sự tranh chấp đầy những bất hòa giữa những bộ lạc và các quốc gia hàng xóm với nhau. Thực tế đã - đang chứng minh rằng, vùng Vịnh không phải là mảnh đất của hoà bình.

Ý kiến bạn đọc