Nhân 68 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít (9/5/1945-9/5/2013):

Điều bí ẩn lớn nhất của đệ nhị thế chiến

16:09 13/05/2013

Rudolf Hess (1894-1987), nhân vật số hai của nhà nước Đức phát xít chỉ sau quốc trưởng A.Hitler, kẻ đã lĩnh một sứ mạng trọng trách trong năm 1941 - bay sang Anh "cầu hòa". Nhưng người đứng trước vành móng ngựa của Tòa án Quốc tế Nuremberg xử các tội phạm chiến tranh quốc xã lại không phải là Hess thật. Đó là ẩn số của lịch sử, một trong những điều bí mật nhất của thế kỷ XX vừa qua vẫn chưa được phanh phui…

Ý kiến bạn đọc