Đoạn kết của những hacker

17:37 27/05/2020

Nhiều hacker đã cải tà quy chính, mở một công ty an ninh mạng làm ăn rất phát đạt, hay hợp tác với các cơ quan an ninh để chống lại tội phạm mạng.

Ý kiến bạn đọc