“Đơn giản”- chỉ là tên trộm sách

13:22 24/09/2020

Hầu hết các vụ trộm cướp hay lừa đảo đều nhắm tới những tài sản có giá trị lớn hay có tính đại chúng như tiền mặt, vàng, trang sức hoặc các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng lịch sử tư pháp còn ghi nhận tên trộm "đầy trí thức" khi chỉ muốn lấy các bộ sách.

Ý kiến bạn đọc