Dùng vi khuẩn để dò mìn

10:29 01/12/2019

Hãng Raytheon đang phát triển các vi khuẩn phát sáng để giúp tìm kiếm chất nổ chôn dưới đất. Được phát triển theo hợp đồng DARPA, công ty đang hợp tác với Viện Bách khoa Worcester để sử dụng các kỹ thuật sinh học tổng hợp tạo ra hai chủng vi khuẩn mới - một để tìm kiếm chất nổ ẩn dưới mặt đất và một ở trên bề mặt sẽ phát sáng khi chúng được tìm thấy.

Ý kiến bạn đọc