Được giải án oan 10 năm nhờ bạn gái của hung thủ

14:19 13/12/2013

Ngày nay tuy thế giới ngày càng hiện đại, văn minh hơn, người ta vẫn hàng ngày kêu gọi một xã hội công bằng bình đẳng giữa các dân tộc, các màu da nhưng thực tế ở đâu đó vẫn có những sự đối xử phân biệt giữa con người với con người.

Ý kiến bạn đọc