Guatemala đau đầu với cuộc chiến chống tham nhũng và ma túy

07:55 01/09/2020

Hiện nay, ngoài tác động về dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân thì Chính phủ Guatemala đang đối mặt với cùng lúc hai thách thức, đó là cuộc chống tham nhũng làm rối ren, có nguy cơ chia rẽ chính trị sâu sắc và sự bùng phát của tệ nạn buôn bán ma túy chưa kiểm soát hiệu quả.

Ý kiến bạn đọc