Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân có hiệu lực

13:23 05/03/2019

Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân được thiết lập nhằm mục đích hạn chế việc sở hữu các loại vũ khí hạt nhân.

Ý kiến bạn đọc