Hòa giải trên giấy

14:02 04/09/2019

Các thống kê về bạo hành gia đình có nhiều con số khác nhau. Trung bình mỗi năm chừng hơn 30.000 vụ. Nói chung thì con số thực tế bao giờ cũng lớn hơn con số thống kê.

Ý kiến bạn đọc