Hoạt động phá hoại tư tưởng – văn hóa chống Việt Nam thông qua vụ án gián điệp N

15:19 02/06/2017

Vụ án gián điệp có bí số N do Công an TP Hồ Chí Minh xác lập, đấu tranh có thể coi là đặc trưng của Cơ quan An ninh Việt Nam chống lại âm mưu thâm độc đẩy mạnh hoạt động "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa chống Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc