Pháp:

Học phòng chống khủng bố từ … hai tuổi

10:36 18/10/2016

Ðứng trước nhiều nguy cơ bị khủng bố, Pháp mở rộng phổ cập kiến thức phòng chống khủng bố cho dân chúng, đưa chương trình này vào trường học. Học sinh Pháp sẽ có thêm môn học chống khủng bố, với tần suất 3 lần trong năm.

Ý kiến bạn đọc