‘Hộp’ cảnh sát tại Nhật Bản: Quy mô nhỏ, hiệu quả vừa

11:00 26/07/2015

Tội phạm luôn bước ra từ một ngôi nhà nào đó. Để kiểm soát, ngăn chặn nó, cần phải bắt đầu từ những khu dân cư. Đó là tư duy của giới chức Nhật Bản. Từ 100 năm trước, mô hình "hộp" Cảnh sát "mi ni" đã được áp dụng tại khắp đất nước Mặt trời mọc. Đó là hệ thống các chốt an ninh nhỏ, được đặt ở các khu dân cư, chỉ với từ 1 đến 2 viên Cảnh sát, chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh ở khu vực mình phụ trách, phối hợp với người dân để thực hiện nhiệm vụ này. Và, cách làm ấy đã tỏ ra rất hiệu quả, giúp Nhật Bạn trở thành một trong những nước có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới.

Ý kiến bạn đọc