Khởi động chiến tranh vùng Vịnh lần 3

16:07 20/04/2019

Cuộc tấn công là khởi đầu của sự kiện thường được gọi là Chiến tranh Iraq. Theo lịch sử, nó có thể được gọi chính xác hơn là "Chiến tranh vùng Vịnh lần 3", tính từ sau chiến tranh 8 năm giữa Iraq và Iran vào thập niên 1980.

Ý kiến bạn đọc