Không có tiền chống vũ khí sinh – hóa

13:54 17/01/2017

Nỗ lực đánh bại những mối đe dọa từ vũ khí sinh-hóa trong lãnh thổ Mỹ và ở nước ngoài của Lầu Năm Góc bị ngáng trở mạnh do bị cắt giảm kinh phí.

Ý kiến bạn đọc