Kiểm toán nhà nước "điểm danh" hàng loạt sai sót của các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước

08:48 11/07/2019

Đó là một trong những nội dung quan trọng được Kiểm toán nhà nước (KTNN) công bố tại kết quả kiểm toán các tập đoàn, Tổng công ty (TCT) Nhà nước.

Ý kiến bạn đọc