Kỹ nghệ bao hàng tá người tình tuyệt đỉnh của dâm quan

07:38 09/09/2015

Chủ trương của quan tham khi nuôi tình nhân là luôn để cho người tình của mình có cảm giác như người thân ruột thịt để bỏ đi mọi sự phòng bị của đối tượng. Nếu chấm dứt "hợp đồng" với người tình, mọi việc đầu tư cho cô này cũng sẽ dừng lại.

Ý kiến bạn đọc