Kyrgyzstan: Có thể mới chỉ là khởi đầu

09:06 13/10/2020

Một Thủ tướng mới và một Chủ tịch Quốc hội mới đã được bầu. Song, chừng đó có lẽ vẫn là chưa đủ để khẳng định rằng: Bất ổn thực sự đã đi qua, và tình hình đã thực sự nằm trở lại trong tầm kiểm soát, tại Kyrgyzstan.

Ý kiến bạn đọc