Lầu Năm Góc phát triển "chiến tranh khảm”

14:44 12/02/2020

Trong các phòng thí nghiệm bí mật của Lầu Năm Góc, những bộ óc quân sự hàng đầu đang nghiên cứu một phong cách chiến đấu mới.

Ý kiến bạn đọc