Lịch sử "đen" trong nhà trắng

Vì sao gọi là Nhà Trắng? (Kỳ 1)

10:10 14/04/2017

Nhà Trắng là biểu tượng của tự do. Gọi là Nhà Trắng vì đơn giản chủ nhân của nó phải là người da trắng.

Ý kiến bạn đọc