Liên Hiệp Quốc cáo buộc và điều tra một số quan chức toà thánh Vatican: Vì lạm dụng tình dục trẻ em

09:00 26/01/2014

Vatican đã ký kết Công ước về Quyền Trẻ em của Liên Hiệp quốc, một văn bản có tính ràng buộc về pháp lý yêu cầu các nước ký kết có nghĩa vụ bảo vệ và chăm sóc những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

Ý kiến bạn đọc