Lực lượng siêu nhận dạng của Cảnh sát Anh

19:00 25/06/2015

Để giúp quá trình điều tra, khám phá các vụ án được nhanh chóng, chính xác, Cảnh sát Anh đã khai thác, sử dụng có hiệu quả lực lượng siêu nhận dạng. Đó là những người có khả năng nhận dạng một cách "thần kỳ" khuôn mặt của một người trong số hàng ngàn người.

Ý kiến bạn đọc