Mạng xã hội: Lỗ hổng của an ninh quân sự

16:31 18/06/2020

Ngay cả quân đội một số quốc gia trên thế giới cũng đang chịu ảnh hưởng của tội phạm trên mạng xã hội, và trong nhiều trường hợp thiệt hại mà họ phải hững chịu thật khó có thể đong đếm cho hết được.

Ý kiến bạn đọc