Mỹ:

Triệt đường dây phim ấu dâm liên quốc gia trả bằng tiền ảo bitcoin

07:28 28/10/2019

Welcome To Video thu lợi từ việc khai thác tình dục trẻ em. Đây được coi là một trong những hành vi tội phạm vô đạo đức nhất trong lịch sử, theo Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Brian A.Benczkowski.

Ý kiến bạn đọc