Không có gì mà ầm ĩ cả

Mỹ cảm hay nhục cảm

10:11 03/04/2018

Nhóm tượng 12 con giáp ở Hòn Dáu bỗng dưng nổi như cồn khi có người đưa ảnh lên mạng. Ai cũng biết 12 bức tượng này đều không giấu bộ phận sinh thực khí.

Ý kiến bạn đọc