NASA chế tạo máy bay siêu thanh siêu yên lặng

09:07 16/10/2019

Yêu cầu ngân sách của NASA năm 2019 gần đây được đánh giá là nhẹ về khoa học và tài trợ cho Trạm Vũ trụ Quốc tế, nhưng nặng về thương mại hóa và thăm dò không gian.

Ý kiến bạn đọc