Nga:

Trừng phạt quan tham

09:46 13/04/2017

Tỷ lệ 82% người ủng hộ Tổng thống Putin chứng tỏ những chính sách ông chủ Điện Kremlin đang thực hiện hợp lòng dân, nhất là trong lĩnh vực chống tham nhũng.

Ý kiến bạn đọc