Ngân hàng "cứu cánh" của gái mại dâm Ấn Độ

12:11 18/12/2017

Ngân hàng Usha do tổ chức Usha Multipurpose Cooperative Society sáng lập, được điều hành bởi những người từng bán dâm và khách hàng hướng tới cũng chính là gái mại dâm. Trong những năm qua, ngân hàng này là nơi cứu cánh cho hàng chục ngàn gái mại dâm ở Ấn Độ.

Ý kiến bạn đọc