Người tiên phong của lực lượng cảnh sát

08:28 08/08/2020

Lịch sử cho thấy, những lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp đầu tiên được thành lập tại phương Tây vào thế kỷ 17, nhưng những phương pháp, kỹ năng hoạt động của họ chỉ mới được tổng hợp và hệ thống lại vào khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mà thôi.

Ý kiến bạn đọc