Những chuyện thú vị về Cảnh sát quốc gia Pháp

09:00 29/01/2016

Cảnh sát quốc gia Pháp (DGPN) là sự sáp nhập của hai cơ quan trước kia là cơ quan cảnh sát quốc gia và cơ quan hành pháp quốc gia Pháp, có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự tại các thành phố và thị trấn lớn. Còn nhiệm vụ này tại các thị trấn nhỏ, khu vực nông thôn và vùng biên giới lại thuộc về lực lượng cảnh binh quốc gia. Cảnh sát quốc gia với quân số khoảng 150.000 người thuộc sự quản lý của Bộ Nội vụ Pháp.

Ý kiến bạn đọc