Những điều chưa biết về anh hùng tình báo Liên Xô Richard George

20:04 19/11/2015

Ngày 4/10/2015, kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Richard George, anh hùng tình báo vĩ đại của Liên Xô nhưng cho tới tận hôm nay những bí mật về cuộc sống và hoạt động tình báo của ông vẫn còn được giữ kín.

Ý kiến bạn đọc