Những điều chưa biết về cảnh binh Pháp

14:54 20/07/2016

Khác với các quốc gia khác, ở Pháp có hai lực lượng chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự: Cảnh sát quốc gia (chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại khu vực đô thị lớn) và Cảnh binh (chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại các thành phố nhỏ, khu vực nông thôn và biên giới). Cảnh binh bao quát an ninh tới 95% lãnh thổ và gần 50% dân số.

Ý kiến bạn đọc