Những đội đặc nhiệm nữ tại Ấn Độ

11:00 22/08/2018

Lực lượng SWAT toàn mỹ nhân đầu tiên ở Ấn Độ và 36 phụ nữ, những người đã vượt qua tiêu chuẩn xưa cũ, cùng định kiến về vai trò của nữ giới trong lực lượng SWAT.

Ý kiến bạn đọc