Phá vụ nội gián “sông Hồng” góp phần làm thất bại kế hoạch hậu chiến của địch

09:15 15/08/2017

Như chúng ta đều biết, sau khi Hiệp định Paris về chiến tranh Việt Nam được ký kết (27-1-1973), Mỹ và chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam, một mặt tìm cách phá hoại Hiệp định, rắp tâm giành chiến thắng ở chiến trường; đồng thời đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hậu chiến với âm mưu cài cắm người vào nội bộ ta để thực hiện chiến lược lâu dài. Vụ nội gián “Sông Hồng” tại Ðồng Tháp là điển hình cho kế hoạch trên. Kẻ làm tay sai cho địch đã chui vào nội bộ ta, hoạt động nhiều năm, gây nhiều tội ác mới bị phát hiện, xử lý.

Ý kiến bạn đọc