Sách Trắng chống tham nhũng của Trung Quốc

15:30 20/12/2017

"Tiến bộ mới trong bảo vệ hợp pháp quyền con người ở Trung Quốc" - Sách Trắng của Trung Quốc đã khẳng định quyết tâm không khoan nhượng trong cuộc chiến chống tham nhũng đang được tiến hành ở nước này.

Ý kiến bạn đọc