Sherloc: Cổng thông tin trực tuyến về phòng chống tội phạm

11:00 17/04/2015

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm có tổ chức hoạt động thành những mạng lưới phức tạp, có khả năng hoạt động vượt biên giới ngày càng tăng, nhu cầu chia sẻ thông tin và hợp tác đã trở thành vấn đề cấp thiết. Để đáp ứng yêu cầu này, Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hợp Quốc (UNODC) đã thiết lập cổng thông tin điện tử có tên SHERLOC.

Ý kiến bạn đọc