Sierra Leone: Ban bố tình trạng khẩn cấp vì nạn cưỡng bức trẻ em

20:16 08/05/2019

Quốc gia ở Tây Phi vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về bạo lực tình dục và bạo lực liên quan đến giới tính.

Ý kiến bạn đọc