Thành lập đội thám tử mạng Internet ở thủ đô London

16:41 31/05/2018

Sở Cảnh sát London những ngày này đang tích cực lên kế hoạch cho việc thành lập một nhóm "thám tử mạng Internet" với nhiệm vụ là để ngăn chặn và chống lại các vụ tấn công mạng có thể xảy ra.

Ý kiến bạn đọc