“Thành phố trú ẩn” chống Tổng thống Trump

11:03 20/01/2017

Di dân không giấy tờ hợp lệ ở Mỹ đang hy vọng vào thị trưởng của những “thành phố trú ẩn” đang tìm cách bảo vệ họ khỏi bị trục xuất khỏi Mỹ theo lệnh của Tổng thống tân cử Donald Trump.

Ý kiến bạn đọc