Tiết lộ Trung tâm Chống tấn công mạng tại Mỹ

14:47 09/08/2018

Bộ An ninh Nội địa Mỹ quyết định thành lập trung tâm bảo vệ ngân hàng, công ty điện lực và cơ sở hạ tầng quan trọng trước các vụ tấn công mạng (gọi là Trung tâm Xử lý rủi ro quốc gia).

Ý kiến bạn đọc