Tiết lộ đáng chú ý về đường dây rửa tiền

16:35 19/12/2019

Một bản cáo trạng được đưa ra bởi Văn phòng Công tố viên Ukraine chống lại Nikolai Zlochevsky, chủ sở hữu của Burisma, tuyên bố rằng Hunter Biden và các đối tác của ông đã nhận được 16,5 triệu đô la cho 'các dịch vụ' của họ, theo nghị sĩ Alexander Dubinsky của đảng Nhân dân cầm quyền.

Ý kiến bạn đọc