Tờ báo đầu tiên của người di cư trên thế giới

13:40 08/08/2019

“Migratory Birds” (Tạm dịch: “Những cánh chim di cư”) do những người di cư và tị nạn trẻ tuổi ở Athens, Hy Lạp xuất bản, được biết đến là tờ báo đầu tiên của những người di cư trên thế giới. Trong hơn 2 năm phát hành, tờ báo đã có được số lượng độc giả ổn định.

Ý kiến bạn đọc